Οι θαλάσσιες χελώνες διανύουν μεγάλες αποστάσεις στη διάρκεια της ζωής του, μεταναστεύοντας μεταξύ βιοτόπων για να ωοτοκήσουν ή να τραφούν. Παρόμοια, οι δραστηριότητές μας αφορούν σε όλη την περιφέρεια της Μεσογείου προκειμένου να δημιουργηθεί μια «γέφυρα» προστασίας, όπως άλλωστε ήταν και το όραμα της Λίλη Βενιζέλου όταν ίδρυσε το MEDASSET το 1988.

Ο σκοπός μας επιτυγχάνεται μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, ενημερωτικών εκστρατειών, της εκπαίδευσης και της ενεργού παρέμβασης σε αρμόδιους φορείς. Σας προσκαλούμε να συνεχίσετε την ανάγνωση και να γνωριστείτε με τις εκστρατείες και τις δράσεις μας σε κάθε χώρα.

Το έργο του ΜΕDASSET τέλει υπό την αιγίδα και υποστηρίζεται από παγκόσμιους διακρατικούς οργανισμούς, διεθνείς Συμβάσεις, Ιδρύματα και επιλεγμένους χορηγούς. Η συνεισφορά μας στη βελτίωση της προστασίας της θαλάσσιας χελώνας στη Μεσόγειο έχει αναγνωριστεί από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος απένειμε στο MEDASSET τον τίτλο του επίσημου εταίρου για την εφαρμογή του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Θαλάσσιων Χελωνών.