Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νιρρέτα η Καρρέτα» ταξίδεψε στη Χίο!