Ερευνώντας για θαλάσσιες χελώνες στο Βόρειο Αιγαίο