Η Σύμβαση της Βέρνης (Συμβούλιο της Ευρώπης) δικαίωσε το MEDASSET σχετικά με την ανεπαρκή προστασία σημαντικών οικοτόπων των Θαλάσσιων Χελωνών (2019)!