ΟΡΑΜΑ

Προσβλέπουμε σε έναν υγιή κόσμο όπου οι κοινωνίες θα φροντίζουν να ζουν σε αρμονία με τη φύση.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού για τη θαλάσσια χελώνα και η καθιέρωσή της ως εμβληματικό είδος, για την προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων βιοτόπων της Μεσογείου. Η προώθηση και υποστήριξη νέων μέτρων για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών πολιτικών και η ενίσχυση των υπαρχόντων μέτρων.

ΓΙΑΤΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΧΕΛΩΝΕΣ;

Η χαρισματική φύση της θαλάσσιας χελώνας, ο μυστηριώδης και μακρύς κύκλος ζωής της, η παρουσία της σε σχεδόν όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, είναι τα χαρακτηριστικά που κάνουν το είδος να ξεχωρίζει και να εμπνέει τους ανθρώπους.
Τα πανάρχαια αυτά ερπετά επέζησαν στις θάλασσές μας πάνω από 100 εκατομμύρια χρόνια. Σήμερα, απειλούνται με εξαφάνιση στην Ελλάδα, τη Μεσόγειο αλλά και παγκοσμίως, εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Πέρα από την εγγενή αξία του είδους, προστατεύοντας τη θαλάσσια χελώνα επιτυγχάνουμε την προστασία πλήθους οικοσυστημάτων, αλλά και των άλλων ειδών που μοιράζονται τους ίδιους βιοτόπους ή που είναι ευάλωτα στους ίδιους κινδύνους.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το MEDASSET ιδρύθηκε στην Αγγλία το 1988 και το 1993 στην Ελλάδα. Είναι διεθνής περιβαλλοντική ΜΚΟ και Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει στόχο την προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους σε όλη την Μεσόγειο. Από την ίδρυσή του συνεργάζεται με το Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ (UNEP/MAP) και είναι μόνιμο Μέλος/Παρατηρητής της Σύμβασης της Βέρνης (Συμβούλιο της Ευρώπης) από το 1988.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε κάτι το οποίο δε γνωρίζουμε. Προκειμένου να διδάξουμε τους νέους ανθρώπους για τον κύκλο ζωής της θαλάσσιας χελώνας και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει, επισκεπτόμαστε σχολεία και φεστιβάλ, παράγουμε εκπαιδευτικό υλικό, συντονίζουμε εθελοντικές δράσεις και εμπλουτίζουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με χρήσιμες πληροφορίες.

Οι φορείς λήψης αποφάσεων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Απευθυνόμαστε σε αυτούς με σκοπό να επηρεάσουμε τις αποφάσεις τους και ταυτόχρονα εργαζόμαστε ώστε να διαμορφώσουμε την κοινή γνώμη. Η βελτίωση της νομοθεσίας και των κανονισμών είναι το πρώτο βήμα. Στη συνέχεια επιδιώκουμε να διατηρήσουμε την πίεση για την επιβολή τους.

Στόχος μας είναι να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους σε όλη την περιοχή της Μεσογείου ώστε να ενδιαφερθούν για το θαλάσσιο περιβάλλον και τις θαλάσσιες χελώνες, να γνωρίσουν ποια είναι τα ζητήματα και τι μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν. Για το λόγο αυτό δημιουργούμε μηνύματα που είναι καινοτόμα και θετικά και που ελπίζουμε ότι θα ελκύσουν την προσοχή του κοινού.

Βασίζουμε ό,τι κάνουμε σε αποτελέσματα επιστημονικής έρευνας. Για το λόγο αυτό υλοποιούμε ή στηρίζουμε ερευνητικά προγράμματα που αποσκοπούν στην κάλυψη γνωστικών κενών για ζητήματα όπως: πού πηγαίνουν οι χελώνες όταν αφήνουν τις παραλίες ωοτοκίας, ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την επιβίωσή τους, ποιες ανθρώπινες δραστηριότητες χρειάζεται να προσαρμοστούν ώστε να προκαλείται λιγότερο κακό, και πολλά ακόμα.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ