Το MEDASSET στηρίζει την Γενική Απεργία των Μαθητών για το Κλίμα!