Ιστορική απόφαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Η Ευρώπη κηρύσσεται σε κατάσταση Έκτακτης Κλιματικής Ανάγκης