Συμβολή του ΜEDASSET στη Διαβούλευση του Ν/Σ «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας»