Το MEDASSET καταθέτει εκ νέου Σχόλια στο ν/σ “Εκσυγχρονισμός της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας”