Περιγραφή

Το έργο M4 Species Knowledge, χρηματοδοτείται από το ίδρυμα MAVA και φιλοδοξεί να συλλέξει δεδομένα για την κατάσταση διατήρησης και τις μεταναστευτικές διαδρομές για 4 taxa (πουλιά, θαλάσσιες χελώνες, θαλάσσια θηλαστικά και ελασμοβράγχια) που επηρεάζονται από την παρεμπίπτουσα αλίευση. Για το σκοπό αυτό συστήνεται επιτροπή 6 εταίρων (Birdlife, ACCOBAMS, RAC/SPA, IUCN-Med, MEDASSET, GFCM) που θα αξιολογήσει τις προτάσεις έρευνας που θα υποβληθούν από ΜΚΟ, ιδρύματα και πανεπιστήμια της Μεσογείου. Το έργο ξεκίνησε το 2018, θα διαρκέσει μέχρι τον Μάιο του 2020 και ο προϋπολογισμός για το MEDASSET είναι  54.000€. Το 2018 το MEDASSET θα συμμετέχει στη σύνταξη των όρων αναφοράς (ToR) λειτουργίας της επιτροπής, των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων και την αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων.

Με μια ματιά

  • Τίτλος M4 Species Knowledge «Support mechanism for Filling key knowledge gaps for vulnerable and highly mobile species impacted by fisheries in the Mediterranean»
  • Τοποθεσία Ευρώπη
  • Προσέγγιση Έρευνα
  • Θέμα Αλιεία
  • Xρόνος υλοποίησης 1/1/2018- 31/5/2020
  • ΣυγχρηματοδότησηMAVA Foundation
  • Σε συνεργασία μεBirdlife, ACCOBAMS, RAC/SPA, IUCN-Med, GFCM
Θέλω να ενημερώνομαι
  • Υποβάλλοντας αυτή τη φόρμα, συναινώ με την Πολιτική Απορρήτου του MEDASSET.