Περιγραφή

Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των θαλάσσιων χελωνών στην Μεσόγειο μέσω της μείωσης της θνησιμότητας του είδους εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο του έργου,  θα πραγματοποιηθούν πολυάριθμες δράσεις σε ολόκληρη τη Μεσόγειο:

– έρευνα και παρακολούθηση γνωστών αλλά και δυνητικών παραλιών ωοτοκίας και θαλάσσιων βιοτόπων σε Αλβανία, Αίγυπτο, Ελλάδα, Λίβανο, Λιβύη, Ισπανία, Τυνησία και Τουρκία

– βελτίωση της διαχείρισης και της προστασίας των περιοχών ωοτοκίας σε Ελλάδα και Τουρκία

– εκπαίδευση των εμπλεκόμενων φορέων και την ενίσχυση του συντονισμού μέσω της δημιουργίας και χρήσης τυποποιημένων πρωτοκόλλων, χαρτών και βάσεων δεδομένων

– εκπόνηση ή επικαιροποίηση εθνικών σχεδίων δράσης σε Λίβανο, Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτο.

– τη μείωση του παράνομου εμπορίου θαλάσσιων χελωνών στην Αίγυπτο και την Τυνησία.

 

Η συμβολή του MEDASSET στο πρόγραμμα επικεντρώνεται σε δύο μεσογειακές χώρες: την Αλβανία και την Αίγυπτο. Στην Αλβανία, το MEDASSET θα διερευνήσει εάν υπάρχει ωοτοκία στις ακτές της χώρας και να αξιολογήσει την ποιότητα ορισμένων παραλιών ώστε να εκτιμηθεί εάν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως τόποι ωοτοκίας στο μέλλον, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Στην Αίγυπτο, θα υλοποιήσουμε έρευνα πεδίου και εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου θαλάσσιων χελωνών.

 


Με μια ματιά

Τελευταία Νέα
Θέλω να ενημερώνομαι
  • Υποβάλλοντας αυτή τη φόρμα, συναινώ με την Πολιτική Απορρήτου του MEDASSET.