Πρόγραμμα MedBycatch

Η παρεμπίπτουσα αλίευση ευάλωτων ειδών αποτελεί βασικό ζήτημα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο. Παράλληλα με τα είδη – στόχος, αιχμαλωτίζονται στα αλιευτικά εργαλεία και ευάλωτα είδη όπως θαλάσσιες χελώνες, ελασμοβράγχια, θαλάσσια θηλαστικά και θαλασσοπούλια, καθώς και ενδιαιτήματα όπως κοράλλια και σπόγγοι. Η παρεμπίπτουσα αλιεία αποτελεί μια από τις βασικότερες απειλές για τους πληθυσμούς των θαλάσσιων ευάλωτων ειδών στη Μεσόγειο. Παράλληλα οι έρευνες για τη μελέτη του φαινομένου είναι διάσπαρτες, μη παρέχοντας συγκρίσιμα δεδομένα.

Το έργο Μedbycatch “Understanding Mediterranean multi-taxa  bycatch of vulnerable species and testing mitigation – a collaborative approach”  χρηματοδοτείται από το ίδρυμα MAVA και φιλοδοξεί να μειώσει τις επιπτώσεις της παρεμπίπτουσας αλιείας σε 5 taxa (θαλασσοπούλια, θαλάσσιες χελώνες, θαλάσσια θηλαστικά, ελασμοβράγχια, κοράλλια και σπόγγους), που προκαλούνται από  τρεις τύπους  αλιευτικών εργαλείων (βενθοπελαγικές τράτες, παραγάδια και στατικά δίχτυα). Το πρόγραμμα “Medbycatch” λαμβάνει χώρα στη θάλασσα του Αλμποράν, στο κανάλι της Σικελίας και στο κεντρικό Αιγαίο και τη θάλασσα της Λεβαντίνης. Οι θαλάσσιες αυτές περιοχές αντιστοιχούν σε λιμάνια των χωρών Μαρόκου, Τυνησίας και Τουρκίας. Το MEDASSET συντονίζει το έργο στην Τουρκία μαζί με τις περιβαλλοντικές  οργανώσεις: WWF Turkey, Doğa (Birdlife Turkey) και  DEKAMER.

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Medbycatch” (Σεπτέμβριος 2017 – Ιούνιος 2020) συλλέγονται με επιστημονικές μεθόδους δεδομένα για τις τυχαίες συλλήψεις ευάλωτων ειδών στη Μεσόγειο, προτείνονται μέθοδοι για τον περιορισμό τους και γίνονται δοκιμές των εν λόγω μεθόδων σε πραγματικές συνθήκες, πάντα με την αμέριστη συνεργασία επαγγελματιών αλιέων. Απώτερος στόχος η μείωση του προβλήματος στη Μεσόγειο θάλασσα και η υιοθέτηση καλών πρακτικών από τους αλιείς.

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιούνται τρεις μέθοδοι και συγκεκριμένα: παρατήρηση πάνω σε αλιευτικό σκάφος από εκπαιδευμένους ερευνητές, συνεντεύξεις σε αλιείς στα λιμάνια και συμπλήρωση ερωτηματολογίων, αλλά και αυτοαναφορές αλιέων. Από τον Σεπτέμβριο του 2017 που ξεκίνησε το έργο, το MEDASSET, παρείχε υποστήριξη σε επιστημονικό και οργανωτικό επίπεδο για τις παρακάτω δράσεις: σύνταξη του κοινού πρωτοκόλλου παρακολούθησης των επιπτώσεων της παρεμπίπτουσας αλίευσης στις  θαλάσσιες χελώνες, σύνταξη αναφοράς για την κατάσταση των θαλάσσιων χελωνών στη Μεσόγειο, εκπαίδευση ερευνητών για τη άρτια συλλογή δεδομένων, άσκηση πίεσης σε θεσμικούς φορείς σε Τουρκία και Ελλάδα για την ανάδειξη του προβλήματος της παρεμπίπτουσας αλιείας, ενέργειες επικοινωνίας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα.

Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί για το μέγεθος και τη σπουδαιότητα του προγράμματος!

Παρατηρήσεις πάνω σε Σκάφος > 300
Ερωτηματολόγια σε Λιμάνια > 6.000
Αριθμός Λιμανιών > 43 σε Τουρκία, Τυνησία και Μαρόκο

* Μόνο για την πρώτη φάση του προγράμματος

Το πρόγραμμα “Medbycatch” για την παρεμπίπτουσα αλιεία χρηματοδοτείται από το ίδρυμα MAVA  και συμμετέχουν σε αυτό 6 εταίροι μαζί με το MEDASSET: Birdlife Europe & Asia , ACCOBAMS, RAC/SPA, IUCN-Med, GFCM.

MedBycatch Project

  • Χώρα ΙταλίαΚροατίαΜαρόκοΤουρκίαΤυνησία
  • Προσέγγιση ΈρευναΕυαισθητοποίηση
  • Θεματική Αλιεία

Σχετικό Υλικό

Σχετικά Προγράμματα