Μελέτη & Προστασία Θαλάσσιων Χελωνών στο Λίβανο

Ο πρωτοποριακός ρόλος του MEDASSET

Η ωοτοκία της θαλάσσιας χελώνας στο Λίβανο ανακαλύφθηκε χάρη στο πενταετές έργο παρακολούθησης και προστασίας του MEDASSET. Το 2001 έγινε η πρώτη παράκτια έρευνα για να αξιολογηθεί η ωοτοκία και συνεχίστηκε κάθε χρόνο μέχρι το 2005. Το έργο μας υποστηρίχθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος του Λιβάνου, το έργο MedWetCoast, το RAC/SPA (UNEP/MAP), ευρωπαικό πρόγραμμα MSC-IPP, το Marine Conservation Society Turtle Conservation Fund (Ηνωμένο Βασίλειο) και το British Chelonia Group.

Μέσω του πενταετούς προγράμματος, δημιουργήθηκε πρόγραμμα παρακολούθησης και προστασίας φωλιών στις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας του Λιβάνου. Με στόχο να γίνει ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των τοπικών δυνατοτήτων και τη διασφάλιση της συνέχισης των δράσεων στο μέλλον, το προσωπικό του Υπουργείου, τοπικοί ερευνητές, φοιτητές και εθελοντές εκπαιδεύτηκαν σχετικά με τις μεθοδολογίες παρακολούθησης . Η ευαισθητοποίηση για την απειλούμενη κατάσταση και την οικολογική αξία των θαλάσσιων χελωνών αυξήθηκε μέσω των πολυάριθμων δραστηριοτήτων που απευθύνονται προς το ευρύ κοινό, τις αρχές, τις τοπικές κοινότητες και τη νεολαία, τους τουρίστες και τους ψαράδες. Μελετήθηκε επίσης σε συνεργασία με τους αλιείς η αλληλεπίδραση μεταξύ αλιείας και θαλάσσιων χελωνών. Έγινε επίσης μια μελέτη για τη φωτορύπανση από τις επιχειρήσεις στην τουριστική ζώνη του Tyre Coastal Nature Reserve. Τέλος, υποβλήθηκε Εθνικό Σχέδιο Δράσης περιγράφοντας τις κύριες απειλές για τις χελώνες και παρέχοντας βασικές συστάσεις για την προστασία των περιοχών ωοτοκίας. Οι δράσεις προστασίας και παρακολούθησης συνεχίζονται μέχρι σήμερα, στο Tyre και Palm island από τις αρχές αλλά και στο El Mansouri και El Kolaila από το Orange House sea turtle project.

2001-2005 Lebanon sea turtle assessment
  • Χώρα Λίβανος
  • Προσέγγιση Έρευνα
  • Θεματική Θαλάσσιες Χελώνες & Βιότοποι

Σχετικό Υλικό

Σχετικά Προγράμματα