Μελέτη για την Προστασία Θαλάσσιων Χελωνών στη Bardawil

Στα τέλη του 2012, επισκεφθήκαμε τη λιμνοθάλασσα Bardawil σε συνεργασία με τοπικούς φορείς για να αξιολογήσουμε τον μεγάλο αριθμό νεκρών θαλάσσιων χελωνών που διαπιστώθηκε στην περιοχή. Το επόμενο έτος, εκδώσαμε έκθεση με τα ευρήματα μας και συστάσεις προστασίας, τις οποίες παρουσιάσαμε στις αρχές και τοπικούς φορείς, σε ημερίδα που οργανώσαμε στο Κάιρο το Φεβρουάριο 2014.

Η περιοχή πιθανόν αποτελεί σημαντικό τόπο τροφής των θαλ. χελωνών και η θνησιμότητα, πέρα από φυσικά αίτια, πιθανόν να οφείλεται στην αλιεία, ωστόσο απαιτείται μακροχρόνια μελέτη για ασφαλέστερα συμπεράσματα.

  • Χώρα Αίγυπτος
  • Προσέγγιση Έρευνα
  • Θεματική Θαλάσσιες Χελώνες & Βιότοποι

Σχετικό Υλικό

Σχετικά Προγράμματα