Μικρά Σκουπίδια

Από το 1998, υλοποιούμε το Πρόγραμμα «Μικρά Σκουπίδια», στόχος του οποίου είναι η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των παιδιών και του ευρύτερου κοινού για τις επιπτώσεις της ρύπανσης από τα σκουπίδια στο θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιούνται ομιλίες και παρουσιάσεις διαφανειών, διανέμεται ενημερωτικό υλικό και διοργανώνεται πρόγραμμα δράσης στο πεδίο που περιλαμβάνει καθαρισμό παραλίας. Έμφαση δίνεται στις επιπτώσεις των μικρών σκουπιδιών στα ζώα της θάλασσας.

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε περισσότερα για τα απορρίμματα στη θάλασσα και τη ρύπανση και να κατεβάσετε τα εκπαιδευτικά μας φυλλάδια.

  • Χώρα Ελλάδα
  • Προσέγγιση Ευαισθητοποίηση
  • Θεματική Θαλάσσια Ρύπανση

Σχετικά Προγράμματα