Παρακολούθηση θαλάσσιων χελωνών στη Λευκάδα

Τον Ιούλιο του 2012, ομάδα εθελοντών του MEDASSET, με την υποστήριξη του British Chelonia Group Αγγλίας (BCG), πραγματοποίησε έρευνα δύο εβδομάδων για την αξιολόγηση της ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στο νησί της Λευκάδας. Οι εθελοντές του προγράμματος, προερχόμενοι από χώρες όπως η Αμερική, η Ελλάδα, η Σερβία και η Αλβανία, υπό την καθοδήγηση του ερευνητή κ. Νίκου Βαλλιάνου εκπαιδεύτηκαν στην καταγραφή και προστασία φωλιών με βάση τα διεθνή πρότυπα και τη μεθοδολογία του Marine Turtle Specialist Group toy IUCN.

Από την τελευταία έρευνα στο νησί το καλοκαίρι του 1990, είχε εκτιμηθεί ότι ο αριθμός των φωλιών έφτανε περίπου τις 50 ανά έτος. (Casale & Μαργαριτούλης, 2010). Η απουσία έρευνας για την εκτίμηση της ωοτοκίας των από το 1990 και μας οδήγησε να ξαναεπισκεφτούμε το νησί για να αξιολογήσουμε το εύρος της ωοτοκίας αλλά και να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για τους πιθανούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι χελώνες στις παραλίες ωοτοκίας τους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν σημαντικά, αν και λιγότερο από ενθαρρυντικά για την ωοτοκία στη Λευκάδα. Τρεις φωλιές της Καρέττα μόνο (Σχήμα 3) βρέθηκαν και επιβεβαιώθηκαν στο διάστημα της έρευνας, μετά από δύο εβδομάδες καθημερινής παρατήρησης την περίοδο της αιχμής για την ωοτοκία, πράγμα που συνιστά ότι ο αριθμός των φωλιών δεν πρέπει να ξεπέρασε τις 15.

Οι παραλίες της Λευκάδας δεν είναι αποτελούν αποκλειστικά περιοχές ωοτοκίας για τις θαλάσσιες χελώνες. Τα γύρω νερά του νησιού αποτελούν σημαντική μεταναστευτική οδό για τις θαλάσσιες χελώνες που κινούνται προς την Αδριατική καθώς και τον Αμβρακικό Κόλπο, δύο εξαιρετικά σημαντικές περιοχές αναζήτησης τροφής των θαλάσσιων χελωνών στη Μεσόγειο Θάλασσα.

  • Χώρα Ελλάδα
  • Προσέγγιση Έρευνα
  • Θεματική Θαλάσσιες Χελώνες & Βιότοποι

Σχετικό Υλικό

Σχετικά Προγράμματα