Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Θαλάσσιων Χελωνών στην Αλβανία

Η παρακολούθηση και η μελέτη των πληθυσμών των θαλάσσιων χελωνών και των μεταναστευτικών τους προτύπων, η ανακάλυψη σημαντικών βιοτόπων όπως τροφικά πεδία και η περιγραφή των κινδύνων που απειλούν τις περιοχές αυτές είναι θεμελιώδεις για το σχεδιασμό ορθών στρατηγικών και πολιτικών διατήρησης. Ο μακροπρόθεσμος στόχος του έργου μας στην Αλβανία, είναι η αναγνώριση του Κόλπου Ντρίνι σε εθνικό και μεσογειακό επίπεδο ως σημαντικό πεδίο τροφής και ανάπτυξης των θαλάσσιων χελωνών στη Μεσόγειο και η αποτελεσματική προστασία του είδους μέσω της εθνικής νομοθεσίας της Αλβανίας.

Με βάση τα επιστημονικά αποτελέσματα των ερευνητικών μας προγραμμάτων στην Αλβανία, συντάξαμε έκθεση με Συστάσεις για την Διαχείριση του Κόλπου Ντρίνι, καθώς επίσης και ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης Προστασίας των Θαλάσσιων Χελωνών και των Βιότοπων τους στην Αλβανία, το οποίο λειτουργεί σαν «χάρτης» για την ανάπτυξη της μελέτης και προστασίας θαλάσσιων χελωνών στην Αλβανία.

Tο Σχέδιο Δράσης για την Διατήρηση των Θαλάσσιων Χελωνών και των Βιότοπών τους στην Αλβανία τέθηκε σε ισχύ το 2012 με Υπουργική Απόφαση (Αρ. 596, 22.11.2012) του Υπουργού Περιβάλλοντος της Αλβανίας. Πριν καταθέσουμε το Σχέδιο Δράσης στις αρχές, οργανώσουμε διαβούλευση το 2011 για να συμβουλευτούμε τους τοπικούς φορείς και ειδικούς, ενώ τον Οκτώβριο του ίδιου έτους οργανώσαμε ημερίδα εργασίας στα Τίρανα για να συζητηθεί το έγγραφο. Αντιπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Περιφερειακό Κέντρο Δράσης για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές (RAC/SPA) του ΟΗΕ, ερευνητές και καθηγητές πανεπιστημίων της Αλβανίας, αλιείς και τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις συμμετείχαν στην ημερίδα και παρείχαν σχόλια και απόψεις, τονίζοντας τη σημασία υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης. Το Σχέδιο Δράσης συντάχθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με την οικονομική στήριξη του ιδρύματος ΜΑVA και υπό την αιγίδα της Σύμβασης της Βαρκελώνης και του Περιφερειακού Κέντρο Δράσης για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές του ΟΗΕ (UNEP/MAP Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών / Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης).

Τα δύο έγγραφα είναι διαθέσιμα στις Eκδόσεις μας και στην ιστοσελίδα του Αλβανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος.

  • Χώρα Αλβανία
  • Προσέγγιση Πολιτική
  • Θεματική Θαλάσσιες Χελώνες & Βιότοποι

Σχετικά Προγράμματα