Συλλεκτική Πρόσκληση για τα εγκαίνια γραφείου του MEDASSET

2.00

Περιγραφή

Πρόσκληση για τα εγκαίνια του γραφείου του MEDASSET στην Αθήνα (στα ελληνικά και στα αγγλικά) με σφραγίδα χελώνας και ειδική αναμνηστική σφραγίδα MEDASSET.

Δωρεάν αποστολή