Συλλεκτική Πρόσκληση για τα εγκαίνια γραφείου του MEDASSET

Περιγραφή

Πρόσκληση για τα εγκαίνια του γραφείου του MEDASSET στην Αθήνα (στα ελληνικά και στα αγγλικά) με σφραγίδα χελώνας και ειδική αναμνηστική σφραγίδα MEDASSET.

Δωρεάν αποστολή