Καλώς ήρθατε στη Βιβλιοθήκη μας

Η Βιβλιοθήκη του MEDASSET αποτελείται από βιβλία, επιστημονικά άρθρα και τεχνικές εκθέσεις σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή, καθώς και βίντεο, DVD, φωτογραφίες και διαφάνειες. Συλλέγουμε υλικό για το περιβάλλον, για τα απειλούμενα με εξαφάνιση θαλάσσια ειδή και τα ενδιαιτήματά τους. Υποδεχόμαστε ερευνητές στα γραφεία μας, για την αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών, κατόπιν ραντεβού. Επιπλέον, ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα με e-mail, είμαστε ωστόσο υποχρεωμένοι να χρεώνουμε τα ταχυδρομικά τέλη και τη συσκευασία στην περίπτωση αποστολής του υλικού σε έντυπη μορφή, λόγω των περιορισμένων οικονομικών μας πόρων. Μέσω της ιστοσελίδας μας, έχετε πρόσβαση στις δημοσιεύσεις μας.