Υπάρχουν εφτά είδη θαλάσσιων χελωνών στους ωκεανούς του πλανήτη. Τρία από αυτά βρίσκονται στη Μεσόγειο θάλασσα. Μάθετε περισσότερα για το κύκλο ζωής τους και τις βασικές απειλές που αντιμετωπίζουν. 

Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου

Necessary

Advertising

Analytics

Other